Monday, February 26, 2024
Home > Linuxiarze > Zrównoważone cyberbezpieczeństwo

Zrównoważone cyberbezpieczeństwo

Firma WithSecure rozpoczyna inicjatywę zielonego kodowania i zwraca uwagę na brak standardów dotyczących efektywności energetycznej oprogramowania. Działająca w obszarze cyberbezpieczeństwa firma WithSecure stworzyła program W/Sustainability, w ramach którego będzie między innymi mierzyć i próbować zmniejszać ilość energii zużywanej przez oprogramowanie … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.