Thursday, June 20, 2024
Home > Linuxiarze > Raport Veeam Ransomware Trends 2024: firmy nie są w stanie odzyskać 43% naruszonych danych

Raport Veeam Ransomware Trends 2024: firmy nie są w stanie odzyskać 43% naruszonych danych

Wyniki badania wskazują, że cyberataki mają negatywny wpływ nie tylko na firmy, ale także na ich pracowników. Prawie połowa respondentów (45%) jako ich konsekwencję wymieniła zwiększone obciążenie pracą, a 40% odczuwa podwyższony poziom stresu po wystąpieniu ataku … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.