Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Cyberbezpieczna rewolucja. Czy podmioty publiczne w Polsce są gotowe na NIS2?

Cyberbezpieczna rewolucja. Czy podmioty publiczne w Polsce są gotowe na NIS2?

W październiku 2024 r. w życie wchodzi unijna dyrektywa NIS2, która będzie miała szczególne znaczenie dla firm z branży finansowej czy energetycznej, a także dla podmiotów publicznych. Regulacje nakładają nowe obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zabezpieczenia przechowywanych danych. Niestosowanie się do wskazanych przepisów może … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.