Monday, February 26, 2024
Home > Linuxiarze > Porady Admina: vmstat

Porady Admina: vmstat

W dzisiejszym wpisie z cyklu Porady Admina zajmiemy się programem vmstat. vmstat (skrót: virtual memory statistics) raportuje informacje o aktywności: procesów, pamięci, stronicowania, blokowego we/wy, pułapek, dysków i procesora. Pierwszy tworzony raport podaje średnie wartości od ostatniego restartu systemu. Dodatkowe raporty podają informacje dla … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.