Wednesday, September 27, 2023
Home > Linuxiarze > Redcore Linux 2301

Redcore Linux 2301

Została wydana nowa wersja Redcore Linux 2301 o nazwie kodowej Sirius. Redcore Linux to dystrybucja systemu Linux, bazująca na Gentoo, której ideą jest dostarczenie systemu operacyjnego dla mas. Podstawowym atutem Redcore Linux jest szybka instalacja systemu Gentoo Linux. To wydanie koncentruje się głównie na … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *