Thursday, June 20, 2024
Home > Linuxiarze > Thunderbird 115

Thunderbird 115

Zespół Mozilla Thunderbird poinformował o wydaniu nowej wersji Thunderbird 115 Supernova, popularnego, wieloplatformowego i bezpłatnego klienta poczty, kalendarza i czatu typu open source. Thunderbird 115 jest wyposażony w interfejs użytkownika Supernova, który zawiera zaktualizowane 3-panelowe okno z odświeżonymi folderami, listą wiadomości i okienkami wyświetlania wiadomości, zaktualizowany … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.