Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > QEMU 9.0

QEMU 9.0

Została wydana nowa wersja QEMU 9.0. QEMU to szybki emulator napisany przez Fabrice’a Bellarda i dostępny jako wolne oprogramowanie. QEMU umożliwia uruchomienie kilku systemów operacyjnych jednocześnie na jednej maszynie. Nowa wersja zawiera … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.