Wednesday, March 29, 2023
Home > Linuxiarze > TOR Browser 12.0

TOR Browser 12.0

Została wydana nowa wersja przeglądarki internetowej TOR Browser 12.0. Aplikacja bazuje teraz na Firefox 102.5.0 ESR, aktualnej wersji o wydłużonym wsparciu technicznym. Wsparcie dla ustawień językowych w jednym pakiecie. Wcześniej, jeśli chciałeś używać przeglądarki Tor Browser na komputerze w języku innym niż angielski, musiałeś znaleźć i … Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generated by Feedzy