Thursday, June 20, 2024
Home > Linuxiarze > Ikki Boot 22.12

Ikki Boot 22.12

Została wydana nowa wersja Ikki Boot 22.12. Ikki Boot to bootowalny, specjalistyczny dysk DVD/USB zawierający narzędzia służące do wykrywania błędów komputera, partycjonowania dysków, wykonywania kopii zapasowej systemu, etc. Wydanie wersji 22.12 oferuje m.in.: Aktualizację Memtest86+ 6.00, Aktualizację SystemRescue 9.05, Aktualizację Clonezilli 3.0.2-21-amd64 … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.