Monday, February 26, 2024
Home > Linuxiarze > Qubes OS 4.2.0

Qubes OS 4.2.0

Została wydana nowa wersja Qubes OS 4.2.0. Qubes OS jest specjalistyczną dystrybucją zbudowaną na Fedora Linux i Xen. Podstawowym celem jest dostarczenie prostego w użyciu systemu zapewniającego wysoki stopień bezpieczeństwa pracy według zasady … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.