Saturday, March 2, 2024
Home > Linuxiarze > Badanie Red Hat: Pracownicy twierdzą, że nie mają czasu na automatyzację

Badanie Red Hat: Pracownicy twierdzą, że nie mają czasu na automatyzację

Zaledwie 18% liderów IT dużych europejskich firm twierdzi, że w ich firmie automatyzacja IT objęła całe przedsiębiorstwo – wynika z raportu opracowanego na zlecenie Red Hat. Aż 75% badanych posiada jednak strategię wdrażania tego procesu i planuje jej realizację w najbliższej przyszłości … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.