Saturday, April 13, 2024
Home > Linuxiarze > OpenMandriva 23.01

OpenMandriva 23.01

Została wydana nowa wersja OpenMandriva 23.01 ROME. OpenMandriva jest dystrybucją Linux przeznaczoną na komputery osobiste. Bazuje na rosyjskiej dystrybucji ROSA, która powstała jako fork Mandriva w 2012 roku. Domyślnym pulpitem jest KDE Plasma 5. ROME to wersja ciągła przeznaczona dla indywidualnych użytkowników, która otrzyma najbardziej aktualne pakiety, w tym … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.