Monday, July 22, 2024
Home > Linuxiarze > Dodane do bazy: OmniOS

Dodane do bazy: OmniOS

OmniOS Community Edition to bazujący na jądrze Illumos system operacyjny przeznaczony na maszyny serwerowe. OmniOS przyjmuje minimalistyczne podejście odpowiednie do użytku na serwerze. Co czwarta stabilna wersja jest wersją z długoterminowym wsparciem (LTS). Wersje LTS są obsługiwane przez trzy lata … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.