Friday, March 31, 2023
Home > Linuxiarze > Dodane do bazy: OmniOS

Dodane do bazy: OmniOS

OmniOS Community Edition to bazujący na jądrze Illumos system operacyjny przeznaczony na maszyny serwerowe. OmniOS przyjmuje minimalistyczne podejście odpowiednie do użytku na serwerze. Co czwarta stabilna wersja jest wersją z długoterminowym wsparciem (LTS). Wersje LTS są obsługiwane przez trzy lata … Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generated by Feedzy