Friday, March 1, 2024
Home > Linuxiarze > NixOS 23.05

NixOS 23.05

Została wydana nowa wersja NixOS 23.05 o nazwie kodowej Stoat. NixOS jest niezależną dystrybucją GNU/Linux rozwijaną od 2003 roku. NixOS wyróżnia się na tle innych dystrybucji innowacyjnym sposobem zarządzania pakietami oraz budową struktury katalogów systemowych … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.