Friday, March 1, 2024
Home > Linuxiarze > KaOS 2022.12

KaOS 2022.12

Została wydana nowa wersja KaOS 2022.12. KaOS to niezależna dystrybucja Linux skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Założycielem projektu jest Anke Boersma, były członek zespołu Chakra GNU/Linux. KaOS jest dystrybucją ciągłą. KaOS 2022.12 dostarcza aktualizację pakietów, takich jak: GCC 12.2.0, Glibc 2.36, Binutils 2.39 … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.