Friday, September 22, 2023
Home > Linuxiarze > Mageia 9

Mageia 9

Została wydana nowa wersja Mageia 9. Mageia (z języka greckiego: magia) jest forkiem dystrybucji Mandriva. Została stworzona w 2010 roku i rozwijana jest przez organizację non-profit składającą się z byłych pracowników firmy Mandriva oraz społeczności zgromadzonej wokół projektu … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *