Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Hakerzy na cel biorą nawet małe firmy. Włamują się do nich tak, jak do wielkich korporacji – raport Sophos

Hakerzy na cel biorą nawet małe firmy. Włamują się do nich tak, jak do wielkich korporacji – raport Sophos

Aż połowę złośliwego oprogramowania, z którym zetknęły się małe i średnie firmy w 2023 roku, stanowiły keyloggery, aplikacje szpiegujące i malware wykorzystywany do kradzieży poufnych danych. Informacje nielegalnie pozyskane przy pomocy tych narzędzi są wykorzystywane do łamania firmowych zabezpieczeń i szyfrowania plików z użyciem ransomware w celu wymuszenia okupu … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.