Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Co czwarta firma doświadcza ataku ransomware kilka razy w ciągu roku

Co czwarta firma doświadcza ataku ransomware kilka razy w ciągu roku

26% firm ankietowanych w badaniu Veeam Data Protection Trends Report 2024 zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku padło ofiarą incydentów ransomware co najmniej cztery razy. Prawie dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw w sytuacji awaryjnej nie jest w stanie z powodzeniem odzyskać danych … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.