Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Kali Linux 2024.2

Kali Linux 2024.2

Została wydana nowa wersja Kali Linux 2024.2. Kali Linux to specjalistyczna dystrybucja Linuksa służąca do przeprowadzania testów bezpieczeństwa i łamania zabezpieczeń. System zbudowany jest na dystrybucji Debian GNU/Linux i oferuje model ciągły (rolling release). Najważniejsze zmiany w tej wersji obejmują … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.