Wednesday, September 27, 2023
Home > Linuxiarze > Inne systemy operacyjne oferujące wsparcie dla architektury x86 w 2023 roku

Inne systemy operacyjne oferujące wsparcie dla architektury x86 w 2023 roku

Druga z kolei lista w 2023 roku związana jest również, w nawiązaniu do pierwszej dystrybucji Linux x86 2023 roku, z innymi systemami operacyjnymi, które wciąż oferują wsparcie dla architektury x86/i386-i686. Poniższa moja lista systemów operacyjnych nie bazuje na jądrze Linux, lecz związana jest z projektami open-source oraz systemami z rodziny … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *