Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Grml 2024.02

Grml 2024.02

Została wydana nowa wersja Grml 2024.02 o nazwie kodowej “Glumpad”. Grml jest dystrybucją typu Live zbudowaną na Debianie. Zawiera zestaw narzędzi (głównie tekstowych) dla administratorów systemu. Grml 2024.02 bazuje na pakietach z repozytorium Debiana testowego … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.