Friday, June 21, 2024
Home > Linuxiarze > AlmaLinux 9.2

AlmaLinux 9.2

Została wydana nowa wersja AlmaLinux 9.2 o nazwie kodowej Turquoise Kodkod. AlmaLinux to oparty na społeczności projekt open-source, który dostarcza system operacyjny zbudowany na podstawie kodu źródłowego Red Hat Enterprise Linux RHEL. AlmaLinux jest całkowicie binarny i kompatybilny z RHEL i został zbudowany przez … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.