Saturday, March 2, 2024
Home > Linuxiarze > Fake hacking – fałszywy atak, prawdziwe konsekwencje. Jak się przed nim chronić?

Fake hacking – fałszywy atak, prawdziwe konsekwencje. Jak się przed nim chronić?

Żart, wyłudzenie pieniędzy czy badanie gruntu przed większym cyberatakiem – to niektóre z motywów cyberprzestępców do przeprowadzenia tzw. pozorowanego ataku. Fake hacking ma wywołać u ofiary strach i złudne przekonanie, że bezpieczeństwo jej urządzeń i systemów zostało naruszone. W rzeczywistości działanie to nie stanowi zagrożenia dla użytkowników, ale pod warunkiem, że … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.