Saturday, March 2, 2024
Home > Linuxiarze > Jak znaleźć specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa?

Jak znaleźć specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa?

Firmy stoją przed wyzwaniem, jakim jest deficyt ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa. Według raportu z globalnego badania Fortinet 2023 Cybersecurity Skills Gap, 68 proc. przedsiębiorstw zgłasza niedobór wykwalifikowanych specjalistów w swoich zespołach. Szacuje się, że aby wypełnić tę lukę, na całym świecie potrzeba 3,4 mln nowych fachowców. Nad tym problemem i jego skutkami … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.