Saturday, April 13, 2024
Home > Linux&Bussines > Blosxom

Blosxom

Blosxom to darmowy program do tworzenia blogów internetowych (i prosty system zarządzania treścią (CMS)), napisany w języku Perl przez Raela Dornfesta. Wykorzystuje istniejący wcześniej system plików zamiast systemu zarządzania bazą danych … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.