Sunday, February 25, 2024
Home > Linuxiarze > Badanie Fortinet: ponad 80% przedsiębiorstw doświadcza cyberataków wymierzonych w pracowników

Badanie Fortinet: ponad 80% przedsiębiorstw doświadcza cyberataków wymierzonych w pracowników

Ponad 50% zarządzających przedsiębiorstwami wskazuje, że ich pracownikom brakuje odpowiedniej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Podkreślają też znaczenie skutecznych szkoleń w zakresie cyfrowej świadomości, prowadzonych w celu zmniejszenia poziomu ryzyka przyczyniania się pracowników do powodzenia ataku … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.