Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Banki i AI: nowa era w walce z cyberzagrożeniami

Banki i AI: nowa era w walce z cyberzagrożeniami

Według opracowanego w 2023 roku przez IBM raportu Cost of Data Breach branża finansowa odnotowuje największe – zaraz po ochronie zdrowia – straty ekonomiczne spowodowane cyberincydentami. Dane te wskazują, że konieczne jest podejmowanie zdecydowanych działań w celu zwiększenia poziomu … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.