Tuesday, July 16, 2024
Home > Linuxiarze > Wine 9.0

Wine 9.0

Została wydana nowa wersja Wine 9.0, która umożliwia uruchamianie aplikacji i gier opracowanych dla systemów Windows w systemach operacyjnych z rodziny Unix/Linux. Najważniejsze cechy Wine 9.0 obejmują eksperymentalny sterownik graficzny Wayland z funkcjami takimi jak … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.