Monday, February 26, 2024
Home > Linuxiarze > Wine 8.0

Wine 8.0

Została wydana nowa wersja Wine 8.0. Wine jest implementacją WinAPI dla X11 (nie jest emulatorem), która pozwala aplikacjom Windows działać w systemie Linux oraz OS X. Wine 8.0 jest owocem rocznego aktywnego rozwoju (łącznie około 8600 zmian), z którego wynika bogactwo ulepszeń w każdej części Wine, od kompatybilności aplikacji, przez wydajność, aż po … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.