Thursday, September 21, 2023
Home > Linuxiarze > Window Maker Live 0.95.9

Window Maker Live 0.95.9

Została wydana nowa wersja Window Maker Live 0.95.9. Window Maker Live jest dystrybucją typu Live bazującą na Debianie, w którym domyślnym menadżerem okien jest Window Maker. Głównym zadaniem Window Maker Live jest dostarczenie gotowego systemu operacyjnego, prezentującego możliwości menadżera … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *