Tuesday, July 16, 2024
Home > Linuxiarze > Whonix 17

Whonix 17

Została wydana nowa wersja Whonix 17. Whonix to specjalistyczna dystrybucja systemu Linux, zbudowana na Debianie. System zorientowany jest na aspektach: anonimowość, prywatność i bezpieczeństwo. System domyślnie używa sieci TOR oraz oferuje bezpieczeństwo przez izolację … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.