Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Void Linux 20240314

Void Linux 20240314

Została wydana nowa wersja Void Linux 20240314. Void Linux to niezależna dystrybucja systemu Linux, ogólnego zastosowania. System wyposażony jest w hybrydowy menadżer pakietów XBPS, który pozwala na instalację, aktualizację i usuwanie pakietów, jak również … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.