Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Trzy mity i dwie porady na Światowy Dzień Backupu

Trzy mity i dwie porady na Światowy Dzień Backupu

Zbliża się kolejny Światowy Dzień Backupu. W 2024 roku obchodzony jest w świetle doniesień o rosnącym ryzyku cyberataków przeprowadzanych za pomocą AI, profesjonalizujących się grupach cyberprzestępców i coraz trudniejszych do wykrycia incydentach. W obliczu ciągle ewoluujących zagrożeń warto … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.