Saturday, April 13, 2024
Home > Linuxiarze > Trisquel GNU/Linux 11.0

Trisquel GNU/Linux 11.0

Została wydana nowa wersja Trisquel GNU/Linux 11.0 o nazwie kodowej Aramo. Trisquel to dystrybucja Linux, która opiera się na jądrze Linux-libre. Jest całkowicie pozbawiona pakietów i sterowników własnościowych. Projekt Trisquel został zapoczątkowany na hiszpańskim Uniwersytecie Vigo i jest rozwijany przez społeczność zgromadzoną … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.