Friday, June 21, 2024
Home > Linuxiarze > Tiny Core 14.0

Tiny Core 14.0

Została wydana nowa wersja minimalistycznej dystrybucji Tiny Core 14.0. Tiny Core to jedna z najmniejszych dystrybucji Linux, działających w trybie graficznym. Jest dystrybucją niezależną, lecz wywodzącą się z nierozwijanej już Damn Small Linux. Najważniejsze zmiany w wersji 14.0 obejmują … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.