Friday, April 19, 2024
Home > Linuxiarze > SparkyLinux 2023.10

SparkyLinux 2023.10

Została wydana nowa wersja SparkyLinux 2023.10. Jest to październikowa aktualizacja obrazów iso SparkyLinux z linii (semi-)rolling, która domyślnie działa na jądrze Linux 6.5 i zawiera zaktualizowane pakiety z repozytoriów testowych Debiana trixie i Sparky sisters … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.