Friday, September 22, 2023
Home > Linuxiarze > Sparky 7.0 Orion Belt

Sparky 7.0 Orion Belt

Sparky 7.0 Orion Belt został wydany. Jest oparty i w pełni kompatybilny z Debianem 12 Bookworm. Najważniejsze zmiany: oparty na stabilnym Debianie 12 Bookworm, wszystkie pakiety zaktualizowane z repozytoriów … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *