Saturday, March 2, 2024
Home > Linuxiarze > Sparky 2024.01

Sparky 2024.01

Jest to pierwsza aktualizacja obrazów iso Sparky semi-rolling w 2024 roku, która domyślnie działa na jądrze Linuksa 6.6 i zawiera zaktualizowane pakiety z repozytoriów testowych Debiana “trixie” i Sparky “sisters”. SparkyLinux to dystrybucja Linuksa zbudowana na Debianie. Posiada preinstalowany … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.