Saturday, March 2, 2024
Home > Linuxiarze > Solus 4.5

Solus 4.5

David Harder poinformował o wydaniu Solus 4.5 o nazwie kodowej “Resilience”. Solus jest niezależną dystrybucją Linux przeznaczoną dla maszyn 64 bitowych, używającą autorskiego pulpitu Budgie. Wszystkie elementy pulpitu zostały napisane od podstaw, przy użyciu GTK oraz Vala i C … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.