Monday, July 22, 2024
Home > Linuxiarze > Sektor publiczny w Polsce skorzysta na inwestycjach w nowe technologie

Sektor publiczny w Polsce skorzysta na inwestycjach w nowe technologie

Polska jest na 6. miejscu wśród krajów UE w dostępie obywateli do elektronicznej dokumentacji medycznej – wskazuje indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI. Na równi ze średnią unijną oceniana jest natomiast przyjazność rządowych aplikacji mobilnych, w tym mObywatela. Polska czyni postępy w cyfryzacji usług publicznych, ale … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.