Sunday, February 25, 2024
Home > Linuxiarze > Rocky Linux 9.2

Rocky Linux 9.2

Została wydana nowa wersja Rocky Linux 9.2. Rocky Linux to bazujący na Red Hat społecznościowy system operacyjny klasy Enterprise, zaprojektowany tak, aby był w kompatybilny z Red Hat Enterprise Linux. Najważniejsze zmiany Jądro aarch64 o rozmiarze strony 64 kb jest teraz dostępne w pakiecie kernel-64k … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.