Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Rewolucja w sektorze finansowym dzięki AI. Dochody banków wyższe nawet o 340 mld dolarów rocznie

Rewolucja w sektorze finansowym dzięki AI. Dochody banków wyższe nawet o 340 mld dolarów rocznie

Według raportu “Wykorzystanie pełnej wartości generatywnej sztucznej inteligencji w bankowości” (Capturing the full value of generative AI in banking), opublikowanego przez firmę Kinsey & Company, GenAI może zwiększyć roczne dochody banków nawet o 340 miliardów dolarów. Główną tego przyczyną jest wysoki poziom produktywności oferowany przez inteligentne mechanizmy … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.