Wednesday, May 22, 2024
Home > Linuxiarze > Raport Red Hat: Trzy na cztery firmy używają sztucznej inteligencji do modernizacji systemów IT

Raport Red Hat: Trzy na cztery firmy używają sztucznej inteligencji do modernizacji systemów IT

Aż 58% przedsiębiorstw na świecie zwiększyło poziom swojego bezpieczeństwa dzięki modernizacji infrastruktury IT i aplikacji – wskazują wyniki raportu Red Hat. Już 3 na 4 firmy wykorzystują sztuczną inteligencję w walce z długiem technologicznym, a ponad połowa z nich używa AI do … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.