Wednesday, May 22, 2024
Home > Linuxiarze > Pretexting – jak cyberprzestępcy budują zaufanie wśród ofiar

Pretexting – jak cyberprzestępcy budują zaufanie wśród ofiar

Pretexting to taktyka wykorzystywana przez cyberprzestępców w celu nawiązania relacji z potencjalną ofiarą. Choć nie jest bezpośrednią formą ataku, może mieć kluczowe znaczenie dla jego powodzenia. Zdobycie zaufania członków personelu przedsiębiorstwa przez agresora znacznie … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.