Friday, March 31, 2023
Home > Linuxiarze > Porady Admina: wc

Porady Admina: wc

Kolejnym programem z cyklu Porady Admina, który dziś omówimy jest wc. Program wc wypisuje liczbę wierszy, słów i bajtów każdego z plików. Dla każdego PLIKU wypisywana jest liczba znaków nowej linii, słów i bajtów oraz podsumowanie, jeżeli podany jest więcej niż jeden PLIK. Jeżeli PLIK nie jest podany albo podany jest jako -, czytane jest standardowe wejście. Słowem jest niezerowej długości ciąg znaków drukowalnych ograniczony przez znaki … Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generated by Feedzy