Sunday, February 25, 2024
Home > Linuxiarze > Porady Admina: tail

Porady Admina: tail

W sześćdziesiątym wpisie z cyklu Porady Admina zajmiemy się programem tail. Polecenia tail jest uzupełnieniem polecenia head i jak sama nazwa wskazuje, wypisuje ostatnie N danych z podanego wejścia. Domyślnie drukuje ostatnie 10 wierszy określonych plików. Jeśli podano więcej niż jedną nazwę pliku, dane z każdego pliku są poprzedzone … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.