Friday, June 21, 2024
Home > Linuxiarze > Porady Admina: more

Porady Admina: more

W kolejnym wpisie z cyklu Porady Admina zajmiemy się programem more. Polecenie more służy do przeglądania plików tekstowych w wierszu polecenia, wyświetlając jeden ekran na raz, jeśli plik jest duży (na przykład pliki dziennika). Polecenie more pozwala również użytkownikowi przewijać stronę w górę i w dół. Innym zastosowaniem more jest użycie go z innym poleceniem po potoku … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.