Saturday, April 13, 2024
Home > Linuxiarze > Porady Admina: head

Porady Admina: head

W kolejnym tutorialu z cyklu Porady Admina przybliżę program head. head jest uzupełnieniem komendy tail. Komenda head, jak sama nazwa wskazuje, wypisuje N górnych N danych z podanego wejścia. Domyślnie drukuje pierwsze 10 wierszy określonych plików. Jeśli podano więcej niż jedną nazwę pliku, dane z każdego pliku są poprzedzone … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.