Monday, July 22, 2024
Home > Linuxiarze > Polscy użytkownicy mediów społecznościowych dbają o prywatność

Polscy użytkownicy mediów społecznościowych dbają o prywatność

Aż 8 na 10 polskich użytkowników mediów społecznościowych za dane poufne uważa swój numer PESEL i hasła do logowania. Jak wynika z badań Sophos, jedynie co czwarty respondent za informację wrażliwą uważa swój adres e-mail. Okazuje się, że wśród osób korzystających z serwisów społecznościowych, o swoją prywatność najbardziej dbają użytkownicy po 55. roku życia i ci z wyższym wykształceniem … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.