Wednesday, June 12, 2024
Home > Linuxiarze > Ochrona środowiska, etyczne praktyki biznesowe i dbałość o bezpieczeństwo w najnowszym raporcie Fortinet

Ochrona środowiska, etyczne praktyki biznesowe i dbałość o bezpieczeństwo w najnowszym raporcie Fortinet

Fortinet, globalny lider cyberbezpieczeństwa, który dąży do konwergencji sieci i rozwiązań ochronnych, opublikował dokument “2023 Sustainability Report”. Ukazuje on podjęte przez firmę działania dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięte postępy w tym zakresie … Read more

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.